rem คือ อะไรชนะเงินด้วยทักษะมากกว่าโชค

rem คือ อะไรชนะเงินด้วยทักษะมากกว่าโชค

remคืออะไรชนะเงินด้วยทักษะมากกว่าโชค:remคืออะไรแนะนำเกม:remคืออะไรมันเป็นเกมธุรกิจจำลองที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากในเกมผู้เล่นสามารถสร้างสวนสัตว์ของตัวเองได้ทุกทิศทางธุรกิจต้องการให้ผู้เล่นเลือก